Idag är det biologiska mångfaldens dag

Av Huddinge 2017-05-22

Idag uppmärksammar FN biologiska mångfaldens dag – en internationell dag för världens arter på jorden. Utrotningstakten av arter har aldrig varit större än nu och många hinner utrotas innan vi ens upptäckt dem, även här i Sverige. Ca 100 arter om dagen utrotas på jorden varje dag och ju färre arter vi har kvar ju sämre möjlighet har vi att få ekosystemen att fungera.

I Huddinge arbetar vi för att motverka detta och har skyddat viktiga naturområden. Vi ser till exempel till att arter som kräver urskogar får leva i skogar utan skogsbruk och att kulturlandskapet sköts så att djur och växter i våra ängs- och hagmarker kan leva kvar.

Vi kämpar även målmedvetet med att våra sjöar och vattendrag ska må bra. Vi har kommit långt men vi har fortfarande mycket att göra för vår biologiska mångfald.

Besök gärna något av våra naturreservat här i Huddinge, till exempel Paradiset eller Flemingsbergs naturreservat, stora och sammahängande naturreservat som är gynnsamma för många djur.

Läs mer om Biologiska mångfaldens dag på www.natursidan.se.

Kontakta oss

Huddinge kommun logotyp svart

Huddinge kommun Servicecenter

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

Dela