Naturupplevelser och fornminnen vid Hjortkälla - 11 juni 2018 18:00

Av Linköping 2018-01-23

I det ålderdomliga och fornlämningsrika odlingslandskapet kring Hjortkälla finns också en rik flora och fauna att upptäcka. Tillsammans med kommunekolog Torbjörn Blixt (013-20 64 12) och hembygdskännare från Wist hembygdsförening får vi se både historiska spår samt nutida växter och djur. Medtag gärna fika. Arrangör: Linköpings kommun i samarbete med Linköpingsortens JUF och Wist hembygdsförening. Samling: Gårdsplanen till Styvinge gård, skyltat från vägen mellan Sturefors och Slaka. Kostnad: 20 kr.

Länkar

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Dela