Slåtterängen vid Älgbosätter - 14 juni 2018 17:30

Av Linköping 2018-01-23

Följ med Lars Frölich och upplev blomstermångfalden på Älgbosätters slåtteräng. Genom traditionell fagning, slåtter och beteshävd får man en inblick i den artrikedom som kan finnas i vårt vackra odlingslandskap. Arrangör: Linköpings kommun. Samling: Parkera på Älgbosätter Uppgårdens (vita huset) gårdsplan som ligger på höger sida utmed riksväg 34 mot Brokind. Gå mot nordväst utmed den lilla vägen mot hagen. Kostnad: 20 kr.

Länkar

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Dela