Hökhults ekhage - 24 juni 2018 14:00

Av Linköping 2018-01-23

Strax utanför riksintresset Eklandskapet ligger Hökhults ekhage, ett område med höga träd- och floravärden på var sida om riksväg 34. Följ med Lars Frölich och vandra bland ekjättarna under den frodiga blomsterprakten runt midsommar.
Arrangör: Linköpings kommun. Samling: Pendlarparkeringen, södra Skeda Udde, utmed riksväg 34. Kostnad: 20 kr.

Länkar

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Dela