Kuperade betesmarker vid Bjäsätter - 2 augusti 2018 17:30

Av Linköping 2018-01-23

Mitt inne i kommunens norra skogar öppnar Bjäsätter upp sig med kuperade betesmarker som pryds av såväl sällsynt flora som fauna. Följ med Lars Frölich och upplev dalgångens betade ljungmattor och spridda spjutenar under högsommarprakten. Arrangör: Linköpings kommun. Samlingsplats: Sväng av mot Bjäsätter från Stjärnorpsvägen, strax öster om Stjärnorp. Parkera i kurvan vid Bjäsätter Natura 2000, sydost om Handelsboden i Bjäsätter. Kör långsamt genom gården. Kostnad: 20 kr.

Länkar

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Dela