Den kungliga Djurgården och dess gamla ekar - 1 september 2018 14:00

Av Linköping 2018-01-23

Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare Pam Curwen och Annika Isaksson. Arrangör: Föreningen Linköpings ekopark i samarbete med Studiefrämjandet. Samling: Karleplans parkering, busshållplats Djurgården, linje 2/4, Tinnerö eklandskap. Kostnad: 20 kr.

Länkar

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Dela