Lummig lövskog i Änggårdshagen - 8 september 2018 14:00

Av Linköping 2018-01-23

Följ med Lars Frölich och Anders Persson på en natur- och kulturvandring i det kalkrika, betade lövskogsområdet vid Änggårdshagen. Här får man uppleva vackra kullar med täta hassellundar och grönskande vattenkällor. Området ligger även delvis inom ett riksintresse för kulturmiljövård med fornlämningar. Ta med stövlar! Arrangör: Linköpings kommun. Samling: Parkeringen till Lambohovs sportfält utmed Landbogatan. Kostnad: 20 kr.

Länkar

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Dela