Earth Week - Föreläsning om den minskade biologiska mångfalden - 26 mars 2019 18:00

Av Linköping 2019-02-06

Vår planet rymmer ett myller av växt- och djurliv som i allt snabbare takt försvinner till följd av mänskliga aktiviteter. Karl-Olof Bergman från Linköpings universitet berättar vad den minskande biologiska mångfalden egentligen innebär och hur det kan bli ett problem i förlängningen. Under Earth Week uppmärksammas klimat och miljö med aktiviteter och föreläsningar. Veckan avslutas med Earth hour 30 mars. Arrangör: Linköpings kommun och Östergötlands Naturalhistoriska Förening (ÖNF). Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket. Kostnadsfritt.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Dela