Rödspovens dag - 13 april 2019 09:00

Av Linköping 2019-02-06

Under förmiddagen finns guider från Linköpings fågelklubb vid plattformen i Nybro, Svartåmynningens naturreservat. Vi tittar speciellt efter reservatets stolthet rödspoven, som är en kommunal ansvarsart. Kontakt: Olof Hjelm (070-670 64 18). Arrangör: Linköpings fågelklubb. Samling: Plattformen i Nybro, Svartåmynningens naturreservat. Kostnadsfritt.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Dela