Barnguidning: Livet i dammen - 13 april 2019 10:00

Av Linköping 2019-02-06

Har grodor och salamandrar vaknat? Med hjälp av håven söker vi livet i dammen. Är det grodornas vårsång vi hör? Medtag stövlar, kläder efter väder och gärna matsäck. Våra guider är Ulla-Britt Forsgren och Janne Moberg (070-947 40 31). Arrangör: Linköpings kommun. Samling: Vid parkeringen Tinnerö norra gravfält, infart från Lilla Askavägen, där en av kommunens informationsskyltar om Tinnerö eklandskap står. Kostnad: 20 kronor.

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Anders Jörneskog

Kommunekolog, Linköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Dela