Viktig information gällande afrikansk svinpest

Av Linköping 2018-06-15

Afrikansk svinpest, en smittsam grissjukdom, sprider sig just nu i Europa. Den är ofarlig för människor men vi behöver alla hjälpas åt med att hålla den borta från Sverige. Släng eller lämna aldrig mat så att vildsvin eller grisar kan komma åt att äta den. Informationen får ni dock gärna sprida så mycket ni kan.

Länkar

Kontakta oss

Rectangle 1   lkpg da r ideer blir verklighet   liggande cmyk

Naturgruppen

Linköpings kommun

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Dela