Prydliga stensättningar och vildvuxen folktro - 10 juni 2018 10:00

Av Motala 2018-01-17

Söndag 10/6 kl 10 Prydliga stensättningar och vildvuxen folktro Grepstadgravfält, Grepstad, Västra Stenby Gravfält med högar, stensättningar, hålväg och offerkälla i hage med kulturmarksflora. Guider: Lars Frölich och Markus Lindberg. Pris: 50 kr Arr: Länsstyrelsen i Östergötland. Vägbeskrivning: Från Motala kör väg 990 söderut mot Varv, efter Sjökumlakorset kör ca 800 m. Parkering: Vid skylt på vänster sida vägen.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Dela