Biologiska mångfaldens dag - 22 maj 2018 18:30

Av Motala 2018-02-01

Tisdag 22 maj, Biologiska mångfaldens dag. Ekosystemtjänster och grönska i staden. Föreläsning om värdet av ekosystemtjänster och hur gröna och blåa värden kan integreras i staden för en mer hållbar stadsutveckling. Datum: tisdag 22 maj, kl. 18:30-19:30 Plats: Studiefrämjandet Ansvarig: Line Holgerson, 070 191 54 02 lineholgerson@gmail.com

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Dela