Månadsträff Motala Biologiska Förening- Naturum Tåkern - 8 maj 2019 17:45

Av Motala 2018-12-12

Passa på att besöka Naturum Tåkern, där vi förlägger vår månadsträff. En stor del förläggs ute, där vi kommer att gå ut genom vassa till den nya plattformen. Ta gärna med kikare och fika.

Samåkning från föreningslokalen kl. 17.45 eller vid Naturum Tåkern kl. 18.30. Ledare: Tommy Martinsson 072-23 66 374. Arrangörer: Motala Biologiska Förening och Naturrum Tåkern.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Dela