Fagning på Soldatängen - 31 mars 2019 09:30

Av Motala 2019-01-11

Naturskyddsföreningen bjuder in till fagning av Soldatängen. Vi knogar på med ängsarbetet. Är vädret gynnsamt kanske vi också börjar faga, vilket innebär att räfsa undan löv och småkvistar efter vintern. Redskap finns. Vid rasten brukar vi också grilla, så tag gärna med något. Ansvariga: Bo Johansson 076-814 87 44 och Tomas Lundqvist 073-078 06 67 Arr. Naturskyddsföreningen

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Dela