Hamling på Soldatängen - 28 september 2019 09:20

Av Motala 2019-01-14

Vår äng har en stark tillväxt av sly, som måste bort. Passa på att lära dig att hamla träd. Vi har ett 25-tal träd som hamlas (topphuggs) med olika årsintervall. Detta förfarande tillämpas inte så ofta numera, men vi gör det på vår äng. De buskiga kronor som bildas gynnar en mängd fåglar och insekter. Ansvariga: Bo Johansson 076-814 87 44 och Tomas Lundqvist 073-078 06 67 Arr: Naturskyddsföreningen

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Dela