INSTÄLLT - Harrguidning - 18 april 2020 12:00

Av Motala 2020-01-29

Evenemanget är inställt pga den rådande pandemin.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Dela