Tidig morgon vid Fågelmossen - 19 april 2020 04:00

Av Motala 2020-01-29

Detta är en för året ny utflykt då vi besöker fågelmossen en tidig aprilmorgon. Vi hoppas på en stämningsfylld morgon med bl.a. spelande orre, tjäder och sparvuggla.

Ledare: Roger Larsson, tel: 070-6525519.

Samling vid föreningslokalen kl 04.00.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Dela