Utflykt till Råå uddar - 30 augusti 2020 09:00

Av Motala 2020-01-29

Vi besöker Råå uddar som är ett naturreservat vid Vättern alldeles norr om Motalas kommungräns. Ta med fika och eventuellt badkläder då möjlighet till bad finns. Samling vid föreningslokalen kl 09:00. Kontaktperson: Gunnar Myrhede, 076-836 24 39 och Rolf Wedding. Arr: Motala Biologiska Förening och Naturskyddsföreningen Motala

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Dela