Vandring i Fågelmossen - 27 september 2020 10:00

Av Motala 2020-06-04

Fågelmossens naturreservat norr om Motala präglas av 150-årig gammal tall- och granskog varvad med myrmark. Det kan vara mycket blött i markerna, varför vandringsstövlar eller vattentäta kängor med högt skaft rekommenderas. Kuperad vandring, smal stig viss sträckning med bitvis ojämn terräng (rötter).

Vandringen är ca 10 km. En vandring på ca 2.5 km kan göras för den som vill gå kortare. Vid startplatsen finns grillplats, en gammal kåta och vindskydd. Matsäck medtages.

Avgift: Medlem i STF 40 kr (icke medlem 60 kr). Ansvarig Mathilda Bentell. Tel: 0738-087 471 Anmälan: stffolkunga@stfturist.se alt Mathilda senast 23/9.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Dela