Nu är det enklare för invånare och turister att hitta ut i Motalas och Borensbergs natur

Av Motala 2015-04-24

På den nya turistkartan har i från och med i år fler stigar och vandringsleder tagits med i kartan. Detta gör att det blir enklare för både turister och för kommunens invånare att hitta ut i våra tätortsnära naturområden. Nytt material som har lagts till i turistkartan över Motala är t.ex. gångstigar på Råssnäsudden, terränglöpningsspåret Motalarundan i Fålehagen, vandringsstigar vid Sjöbo-Knäppan och Staffanstorp naturreservat samt det nya elbelysta motionsspåret i Bondebacka. I Borensberg har stigarna i Dansätter, Bergvalla och Sågarhem tagits med på kartan, samt även Klintens utsiktsplats.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Dela