Nu blommar Motalas ängar

Av Motala 2015-07-10

I Motala stad finns det kvar rester av ängsmark från forna tiders jordbrukslandskap. Dessa blommar nu för fullt och bidrar med färglad blomsterprakt. Blommorna är livsviktiga för våra humlor och bin. Ängsmarksytorna i staden ser väldigt olika ut. På vissa större ytor kan ängen slås som vall med traktorredskap. På mindre ytor är manuella redskap mer lämpliga, till exempel lie eller röjsåg med skärande klinga. Tidpunkten för slåttern är viktig eftersom att ängsväxterna ska hinna fröa av sig innan slåttern. Efter slåttern ska det slagna materialet tas bort för att inte ängen ska gödlsas, vilket missgynnar ängsväxterna. Vill du besöka ett område med mycket blommor så rekommenderas Bondebackas radiofält. Slåttern kommer att ske i slutet av sommaren.

Visste du att du lätt kan göra en egen äng i din trädgård? Mer info om hur man går tillväga finns t.ex. hos naturskyddsföreningen.

Länkar

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Dela