Ny tillgänglighetsanpassad grillplats på Rödbergsudde!

Av Motala 2016-11-01

Motala kommun har anlagt en ny rullstolsanpassad grillplats på Rödbergsudde under hösten 2016. Här har man utsikt över Vättern och i vassen kan man ha turen att få syn på en svarthakedopping under sommarhalvåret. Stigen dit är också farbar med rullstol, rollator och barnvagn. Stigen går igenom en blandskog med ek, fågelbär, lärk, gran och triviallövträd. Stigen går från cykelbanan vid södra brofästet ut till Rödbergsudde och vidare in till båtklubben. Från båtklubben kommer man sedan vidare till Fabriksgatan.

Kontakta oss

Motala kommun bla

Fia Sundin

Kommunekolog, Motala kommun

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

Dela