Bro över Gorsajohka borttagen

Av Länsstyrelsen Norrbotten 2019-05-23

En gammal bro över Gorsajohka, väster om Abisko nationalpark, har tagits bort. Bron låg inte längs någon led och var inte längre säker att använda. Lantmäteriet har tagit bort brosymbolen från fjällkartan. Bron låg i Kårsavagge och koordinaterna (i Sweref99tm) för platsen där bron låg är N: 7584902 E: 650188.

Dela