Björnspillningsinventering i Norrbotten i höst

Av Länsstyrelsen Norrbotten 2021-06-20

Under 2021 är det dags för en ny björnspillningsinventering i Norrbottens län. Den senaste genomfördes under 2016. Årets inventering kommer att pågå mellan 21 augusti och 31 oktober. Alla som vistas ute i höst kan vara med och hjälpa till!

Spillningsinsamling är den huvudsakliga inventeringsmetoden för brunbjörn i Sverige. Insamlingen ger en uppskattning av björnstammens storlek och geografiska fördelning. Uppgifter som är nödvändiga för en långsiktigt hållbar förvaltning av björn.

Nyfiken? Vill du hjälpa till? Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.