Länsstyrelsens raststugor med mera under corona-pandemin

Av Länsstyrelsen Norrbotten 2020-06-22

Länsstyrelsens raststugor längs fjällederna och i naturreservat och nationalparker i Norrbottens län är öppna av säkerhets- och tillgänglighetsskäl. Information kommer att sättas upp som påminner om Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi uppmanar alla att vistas utomhus så långt det är möjligt och att endast nyttja raststugorna ett sällskap i taget.

På Länsstyrelsens webb finns mer information om vad som gäller.

Länkar

Dela