Naturvårdsåtgärder i Vrinnevi naturreservat

Av Norrköping 2020-12-16

Fram till årsskiftet 2020/2021 kommer flera områden i Vrinneviskogens naturreservat få en välbehövlig naturvårdsgallring. Detta kan leda till tillfälliga svårigheter att ta sig fram på kortare sträckor av stigar. Arbetet pågår främst i de sydvästra delarna mot Ensjön. Ha koll efter skyltar och gå inte nära förbi pågående arbeten, utan välj en väg runt!

De områden som åtgärdas genom naturvårdsgallringar är starkt påverkade av gammalt skogsbruk och består därmed av för tät ungskog eller enformig, medelålders skog som saknar föryngring, variation och död ved. För att se till att Vrinnevis skogar är lika vilda och vackra i framtiden - både för oss och för alla arter - så påskyndar vi därmed utvecklingen genom att skapa luckor, ”skada” mindre värdefulla träd och gynna exempelvis lövträd och äldre träd.

Länkar

Dela