Vandra från Vadstena via Romboleden till Trondheim

Av Västerås Stift 2018-11-15