Fåglar vid Lötsjön och Råstasjön - 3 februari 2019 10:00

Av Länsstyrelsen i Stockholms län 2018-12-27

Somliga fåglar tar sig över Sahara på vintern. Andra nöjer sig med att flytta från Isbladskärret på Södra Djurgården till öppet vatten vid Råstasjön i Solna. Varför stannar vissa fåglar över vintern och varför flyttar andra? Anders Tranberg leder turen runt dessa pärlor till fågelsjöar - där vi får se bland annat gråhäger, änder, gäss och förhoppningsvis också vattenrall. Samling kl 10.00 utanför T-banestation Hallonbergen, avslut vid T-banestation Näckrosen

Länkar

Dela