Vildmarkskänsla i Alby naturreservat - 2 februari 2019 10:00

Av Tyresö kommun 2018-11-27

I Alby naturreservat finns områden med riktigt fin gammelskog. Här möts du av lågor, gamla torrakor och hålträd, grovstammiga tallar, hängande lavar, små våtmarker och en fantasieggande geologi med härliga vyer över Nyforsviken och Albysjön. Inlandsisen har lämnat spår i form av flyttblock, rundhällar och en jättegryta. Redan på stenåldern hittade de första människorna hit och här finns flera gravfält från järnåldern. Vi vandrar mestadels på stigar men ett par partier är lite mer krävande. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 2,5 km. Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873). Avslutning: Alby friluftsgård (närmaste busshållplats är Nyfors, buss 873).

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

Dela