Myllrande mångfald i Alby naturreservat – NYHET - 31 mars 2019 10:15

Av Tyresö kommun 2019-01-29

Guidningen ingår i Earth Hour-firandet som i år har temat Biologisk mångfald. I Alby naturreservat finns en mångfald av olika naturmiljöer. Vi vandrar genom mossklädda granskogar, lavklädda hällmarker och öppna kohagar, längs frodiga våtmarker och den slingrande Fnyskbäcken. Här finns grovstammiga ekar och aspar som är hem till närmare tusen olika slags mossor, lavar, svampar och insekter. Kattugglan häckar i en ihålig asp och i de nyanlagda groddammarna pågår grodornas vårlek. Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km. Samling: Busshållplats Öringe kl 10.15 (buss 875) Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

Dela