Ällmora och Dyviks lövängar – blomsterprakt vid havet - 15 juni 2019 10:30

Av Tyresö kommun 2019-04-09

Den lilla sjön Ällmora träsk är trolskt omgiven av branta berg. Från sjön går vi genom skogen till Dyviks lövängar som hålls öppna med traditionell lieslåtter. Slåttern ger ängarna en rik flora med en mångfald av olika ängsblommor. Här finns också hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och en vacker innerskärgårdsnatur. Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km. Samling: Busshållplats Solstigen kl. 10.30 (buss 819, buss 873 från Gullmarsplan, byte i Tyresö centrum). Avslutning: Busshållplats Ällmora (buss 819).

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

Dela