Gudö å, Långsjön och Tyresta - 5 december 2019 10:00

Av Tyresö kommun 2019-10-14

Lättvandrad naturguidning som även passar dig med barnvagn Guidningen börjar vid den smala Gudö å som kantas av grovstammiga alar. Här finns också en tvättlada kvar som minner om Södertörns gamla tvätterier. Vi fortsätter genom Tutviken och längs Långsjöns södra strand till Tyrestaskogen. Här möts vi av mossklädd granskog och kargare hällmarkstallskogar, Gammelströms porlande vatten och släta isslipade hällar vid Tyresö-Flaten och Lillsjön. Bävern har lämnat tydliga spår vid strandkanten och vid Långsjön finns en bäverhydda. Cirka 3,5 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km. Samling: Modevillan i Gudö. Busshållplats Gudö (buss 807) kl 10.00. Avslutning: Busshållplats Nyfors (buss 873).

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Susanne Svidén

Tyresö support

Dela