Walkingtur i naturen, hämta kraft i tryggt sällskap! - 26 juli 2018 18:30

Av Upplands Väsby 2018-06-18

Följ med på en walkingtur i Stockholms gröna kilar! Turerna innehåller meditation, shang ming- rörelser, lätt funktionell träning och gång i ett tempo där det är möjligt att samtala. Walkingturerna är öppna för alla och pågår cirka 90 minuter.

Plats: Naturreservatet Björby-Kyrkviken, Vallentuna. Samling Naturreservatet Björby-Kyrkviken. Buss 524

Samtliga turer är kostnadsfria men anmäl dig på sms 070-755 54 36.

Walkingturer är en del av projektet Folkhälsa i naturen som drivs av Samverkan Gröna kilar, ett kommunalt samverkansarbete mellan kommunerna i Rösjö-, Angarn-, och Bogesundskilarnasamt Stockholms läns landsting och föreningar, såsom i detta fall FHS, Future Health Sweden.

Länkar

Dela