Var aktsam på vindfällen och hängande träd efter stormen Alfrida

Av Länsstyrelsen i Uppsala län 2019-01-11

Stormen Alfrida har fällt många träd, främst i skogarna i östra och nordöstra delarna av länet. Vi uppmanar dig som vistas i skogen att vara aktsam under den närmaste tiden. Gå inte nära träd som ligger i spänn, träd som hänger i andra träd och rotvältor.

Bitvis kan det vara dålig framkomlighet på Upplandsleden och på stigar i Upplandsstiftelsens naturområden i den östra och nordöstra delen av länet. Upplandsstiftelsen arbetar för att öka säkerheten och framkomligheten i samverkan med kommuner och markägare. Hör gärna av er till oss om ni har frågor.

Dela