Natt- och dagexkursion. Fredag–lördag 26–27 april kl. 20–ca 14 - 26 april 2019 20:00

Av Länsstyrelsen i Uppsala län 2019-03-21

Natt- och dagexkursion

När: Fredag–lördag 26–27 april kl. 20–ca 14

Var: Från Uppsala och norrut, samling vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala för samåkning.

Busshållplats: Slottsbacken

Natt- och dagexkursionen är krävande men skapar minnen för livet. Att täcka in både kvällen, natten och morgon/förmiddag medför möjlighet att stifta bekantskap med många olika fågelarter. Särskilt som vi rör oss över både jordbruksområden, skog, sjö och kust. Vi räknar med att få se/höra runt 100 olika arter. Ta med oömma skor, varma kläder och gott fika.

Kostnad: 130 kr i resekostnad.

Anmälan: gunnar.ehrenroth@gmail.com, tel. 076-780 70 17. Ange namn, telefonnummer och om du har bil.

Arrangör: UOF, Upplands fågelskådare

Dela