Renoveringsarbetet på Ängsö drar ut på tiden

Av Länsstyrelsen i Västmanlands län 2020-10-02

Utsiktsplattformen och spången ut till plattformen vid Dalins trädgård på Ängsö är fortfarande avstängda. Under renoveringsarbetet har mer skador upptäckts vilket gör att arbetet drar ut på tiden.

Tidigare i år upptäcktes svåra rötskador på spången och plattformen. För en dryg månad sedan startade renoveringsarbetet. Tanken var att plattformen skulle vara klar och kunna öppnas i början av oktober. Men under arbetets gång har mer rötskador upptäckts som måste åtgärdas. Det innebär att byggtiden förlängs. Plattformen, spången och grillplatsen är därför fortfarande avstängda. Arbetet beräknas vara klart till månadsskiftet.

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.