Naturvårdsbränning på Björnön för att gynna vilda bin

Av Länsstyrelsen i Västmanlands län 2021-03-24

Under våren kommer Länsstyrelsen och Västerås Stad tillsammans att genomföra en naturvårdsbränning på södra Björnön. Syftet är att få bort gamla grästuvor och skapa en blomstrande slåtteräng som förhoppningsvis kommer att locka vilda bin. Totalt ska 2,5 hektar gräs brännas bort.

När sker bränningen? Det är svårt att i förväg exakt planera tidpunkten för en bränning. Vind, regn och mängden fukt i marken är avgörande för när bränningen kan ske utan att säkerheten riskeras och för att den ska ge önskad naturvårdsnytta. Planen är att bränning på Björnön ska genomföras någon gång i slutet av mars eller i början av april. Den dag bränningen sker kommer vi bland annat att meddela detta på vår webbplats och i sociala medier. Västerås stad som förvaltar naturreservatet Björnön kommer att skicka ut ett pressmeddelande.

Säkerhet Länsstyrelsens naturvårdsbränningar är noga planerade för att säkerställa att branden inte sprider sig. Räddningstjänsten är alltid informerad innan antändning. Arbetet utförs av specialutbildad personal med stor erfarenhet av naturvårdsbränningar. Brandslang och vattenpumpar finns på plats under arbetet. Innan elden tänds kommer marken utanför bränningsområdet att genomdränkas med vatten för att skapa avgränsningar.

Gräset tänds på i smala remsor i det avgränsade området. En remsa får brinna ut innan nästa remsa tänds på. Elden brinner hela tiden mot vinden. På så vis styrs styrkan och intensiteten av branden. Förutom den personal på cirka 10 personer som ingår i bränningsarbetet kommer det att finnas minst 6 personer på plats för att informera och förhindra att besökare kommer in i bränningsområdet.

Den glöd som eventuellt finns kvar efter bränningen kommer att dränkas med vatten. Personal från Länsstyrelsen håller området under bevakning resten av dagen och dagen efter.

Var på Björnön? Det är två ytor med gräs som ska brännas på totalt 2,5 hektar. Ytorna ligger i närheten av varandra långt ner på södra delen av Björnön i det som förut var ett stugbyområde. Genom området går en asfalterad väg och grusade stigar, varav ett är ett löpspår.

Varför bränns gräset? Målet med naturvårdsbränningen är att få bort torrt fjolårsgräs och gamla tuvor. Bränningen kommer att vara ytlig för att gräs och örter som kommer under fjolårsgräset ska kunna växa upp och bli till blomstrande ängar. Den första tiden efter bränningen kommer ytorna att vara svarta, men redan kort därefter går det att se spirande grönska. Ängen ska sedan slåttras varje år för att skapa förutsättningar för många olika blommande örter. Förhoppningen är att vilda bin och andra pollinerande insekter ska hitta föda på platsen när ängen vuxit till sig.

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.