Brandrök från Björnön idag

Av Länsstyrelsen i Västmanlands län 2021-04-15

Idag torsdag planerar Länsstyrelsen och Västerås Stad tillsammans att genomföra en naturvårdsbränning på södra Björnön. Under framförallt eftermiddagen kan lukt av brandrök kännas och synas i området. Räddningstjänsten är informerad om att arbetet utförs.

Det är två ytor på totalt 2,5 hektar med gräs som ska brännas. Ytorna ligger i närheten av varandra långt ner på södra delen av Björnön i det som förut var ett stugbyområde. Syftet är att få bort gamla grästuvor och skapa en blomstrande slåtteräng som förhoppningsvis kommer att locka vilda bin.

Länsstyrelsens naturvårdsbränningar är noga planerade för att säkerställa att branden inte sprider sig. Arbetet utförs av specialutbildad personal med stor erfarenhet av naturvårdsbränningar. Förutom de cirka 10 personer som ingår i bränningsarbetet kommer det att finnas minst 6 personer på plats för att informera och förhindra att besökare kommer in i bränningsområdet. Den glöd som eventuellt finns kvar efter bränningen kommer att dränkas med vatten. Personal från Länsstyrelsen håller området under bevakning resten av dagen och dagen efter.

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.