Länsstyrelsens medarbetare anländer till Aggarön

Av Länsstyrelsen i Västmanlands län 2021-05-11

Tisdagen den 11 maj anlände några av våra viktigaste medarbetare till Aggarön. Det rör som cirka 30 kor och kalvar vars jobb är att beta på ön under sommaren.

Djuren fick en kortare båttur från fastlandet innan de bokstavligen rusade iväg in i hagen. Och det är i hagarna de kommer att jobba genom att äta. Det är bra för den biologiska mångfalden, kulturvärden och landskapsbilden. Utan betande djur skulle markerna växa igen. De arter som trivs i betade marker skulle minska och kanske försvinna helt.

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.