Ormdalens rastplats är upprustad

Av Länsstyrelsen i Västmanlands län 2021-06-17

Under våren har rastplatsen vid Ormputten i naturreservatet Ormdalen genomgått en renovering. Bland annat har den gamla eldstaden i sten ersatts med en ny och vindskyddet har fått ett nytt tak.

Den nya eldstaden är lite större än den gamla och har ett grillgaller. De gamla slita bänkarna runt grillen har ersatts med nya. Dessutom finns nu en yxkubb för att klyva den ved som finns på platsen.

Genom naturreservatet Ormdalen går vandringsleden Ormdalsslingan. Hela slingan är cirka 5,8 kilometer lång där 1,5 kilometer går igenom naturreservatet. Längs slingan har Skinnskattebergs kommun utfört en del arbete med att bland annat bygga nya spångar och broar. De har även satt upp ett antal informationsskyltar läng leden där du kan läsa om områdets historia och djur- och växtliv.

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.