Här kommer växterna tillbaka till den brandskadade skogen

Av Länsstyrelsen i Västmanlands län 2015-09-15