Nu bygger vi i Hälleskogsbrännan!

Av Länsstyrelsen i Västmanlands län 2017-08-25

Det är lite trångt på Grävlingsbergets parkering just nu. Anledningen är att vi bygger ut besöksplatsen. Just nu pågår bygget av en ramp som slingrar sig från parkeringen och upp på Grävlingsberget. Den kommer att underlätta för alla som inte har möjlighet att klättra över stenblock och kullvälta träd på vägen upp till toppen. Rampen kommer att ha ett staket på ena sidan och ett avkörningsskydd på den andra. Uppe på Grävlingsbergets topp kommer det sen att byggas en utsiktsplats och ett utsiktstorn. Det ska även byggas toaletter, uteklassrum och utställningar. Under byggtiden kan det vara lite stökigt vid besöksplats Grävlingsberget, så tänk på att visa hänsyn till dem som utför arbetena.

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Dela