Delta i enkät om friluftsvanor

Av Växjö kommun 2020-03-09

Mellan 9 mars och 4 maj genomför Växjö kommun en öppen enkätundersökning om friluftsvanor och utevistelse. Glädjande har mer än 2600 invånare redan satt sina kryss i enkäten. Fler svar får lätt plats. Ett viktigt uppdrag för oss är att underlätta för invånare och besökare att vistas i naturen och skapa bra möjligheter till naturupplevelser, avkoppling, fysisk aktivitet och rekreation. Dina svar på årets 16 delfrågor är viktiga för oss och behandlas helt anonymt. Enkäten tar mindre än 10 minuter att besvara och länken till enkäten hittar du nedan. Svara gärna redan i dag.

Länkar

Kontakta oss

Vaxjo kommun logotyp staende svart

Kontaktcenter

Kommunvägledare

Telefon 0470-410 00

Dela