Älmebjär, Naturreservat

Älmebjär består av en höjd med sluttningar ner mot Björkasjö. Bokskogen dominerar och många av träden är mycket gamla. I denna miljö trivs ovanliga arter som kräver en specifik livsmiljö. Reservatet är en del av Åkulla bokskogar.

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 62 hektar varav 21,6 hektar vattenareal

Skyddat sedan: 2003

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

​Älmebjär ligger i Falkenbergs kommun. Reservatet saknar egen parkering och nås enklast via vandringsleden som startar vid badplatsen i Björkekullens naturreservat, se karta. Du kan också parkera vid Mjällsjön, öster om reservatet längs vägen Åkulla-Köinge. Härifrån är det cirka 1 kilometer tills du kommer på Björkasjöstigen, som leder in i reservatet.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.