Biskopstorp, Naturreservat

Biskopstorp är ett av södra Sveriges största skogsreservat. Det är också ett av Hallands mest tillgängliga. Här har anlagts tillgänglighetsanpassade vandringsleder, bänkbord, toaletter och det finns bra parkeringsmöjligheter. Gör en utflykt till Biskopstorp och upptäck den unika miljön med mäktig sprickdalsterräng, porlande bäckar och sjöar, gammelskogar och skogsbetande tamboskap.

Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat. Biskopstorp har länge varit ett omtyckt utflyktsmål tack vare sina skimrande bokskogar och kuperade terräng. Det var dock först under tidigt 1990-tal som man började förstå att det levde en mängd ovanliga arter i skogarna här. Idag vet vi bland annat att Biskopstorp är ett av landets viktigaste områden för lavar som växer på bok, till exempel jättelav, örtlav och lunglav. I skogarna lever även ovanliga skalbaggar, liksom många mossor, svampar och fåglar. I dagsläget är mer än 100 hotade arter noterade i området.

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 924 hektar

Skyddat sedan: 2011

Ägare: Privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Vägbeskrivning: Biskopstorp ligger nordost om Kvibille och söder om Slättåkra. Sväng av från E6:an mot Kvibille Haverdal. Kör mot Kvibille. Efter cirka 700 meter finns skylt mot Biskopstorp. Följ denna och kör cirka 1,6 kilometer. Sväng vänster före stora grustaget. Efter ytterligare 2,2 kilometer passerar du in över södra gränsen av reservatet. Det är även skyltat till naturreservatet från gamla E6:an mellan Halmstad och Falkenberg.

Fyra grusparkeringar finns i området, den största ligger vid Kronotorpet/Kroksjön. Här kan även en buss få plats. GPS (WGS84): Lat N 56° 47’ 56" Lon E 12° 53’ 28" (parkeringen vid Kronotorpet).

Kollektivtrafik: Hållplats "Kvibille", 800 meter från reservatets sydvästra del.

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.