Bockstensstigen

Bockstens mosse Den så kallade Bockstensmannen, som finns på länsmuseet i Varberg hittades på den här platsen. Fyndet är unikt då torvens humussyror bevarat kropp, kläder och till och med hjärna och hår.

Vid midsommartiden 1936 gjordes fyndet i samband med torvupp-tagning i mossen. Kroppen var genomborrad av tre träpålar, varför man anser att det handlar om ett mord som begicks i mitten av 1300-talet. Medeltidsdräkten är unik, det är den enda fullständigt bevarade i mansdräkten i Europa.

Bockstensstigen går till stora delar genom Nabbens naturreservat. En analys av pollen från ett kärr vid Bocksten har visat att boken vandrade in i området på 600-talet. Att det funnits bok i området under mycket lång tid gör att det finns många sällsynta arter som växer på de gamla träden. Det är framför allt lavfloran som är artrik. De mest sällsynta har även exklusiva namn; liten ädellav och ädelkronlav är exempel på sådana arter. Men dessa skorplavar är små och ofta svåra att känna igen Lunglaven är dock lätt att känna igen på håll. Laven har en stor, grön och flikig bål som blir mer intensiv i färgerna när det regnar.

Att göra:
  • Vandring
  • Trailrunning
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Längd: 3.9 km
Hitta hit:

Leden startar vid parkeringsplatsen vid Bockstensmosse.

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.