Enet, Naturreservat

Enet ligger längs en kuststräcka med värdefull natur. Klapperstensfälten och klipphällarna i reservatet lockar årligen många besökare. Den betade kustheden hyser en rik flora och i buskmarkerna trivs många arter av småfåglar.

På de hävdade strandängarna finns en rik flora som är beroende av bete. Många lågvuxna växter skulle konkurreras ut om de betande djuren försvann. Många växter gynnas också av de jordblottor som skapas när djuren trampar runt på markerna.

Fakta

Dominerande naturtyp: Kusthed med klapperstensfält

Kommun: Halmstad

Areal: 32 hektar

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

​Enets naturreservat ligger i Halmstads kommun.Bil: Från Halmstad tag Kustvägen mot Falkenberg. Parkeringen till naturreservatet ligger till vänster precis innan Steninge samhälle.GPS (WGS84): Lat N 56° 45' 17" Lon E 12° 38' 18".

Kollektivtrafik: Hållplats ”Steninge Släktvägen”.

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.