Gårdshult naturreservat

Gårdshult består av två geografiskt skilda områden. Det södra området kallas Söderängarna och är numera ett ”vildmarksområde” med öppna myrar och fastmarksholmar med löv- och blandskog. I reservatets norra del ligger byn Gårdshult på en höjd och det är detta område som gör sig bäst att besöka.

Hela reservatet mäter 236 hektar och innefattar såväl myr, sumpskog och blandskog som äng och betesmark. Det område som gör sig bäst att besöka är de gamla inägomarkerna som sträcker sig från ån Assman i norr och söderut till själva parkeringen. Dessa marker utgör reservatets centrala delar och bjuder på vackra vyer, intressanta kulturlämningar och kanske en och annan nyfiken ko.

Att göra:
  • Naturreservat