Hallagården, Naturreservat

Hallagården är en kulle där det växer en 100-årig hedekskog med inslag av tall. Ekarna är så kallade krattekar – senvuxna, klena och ofta krokiga träd. På de gamla träden finns många spännande lavar.

Krattekskogar finns ofta på bergiga underlag och på grunda, sandiga marker. Ibland kan ekarna ha formats av tidigare stubbskottsbruk, vilket innebär att man skördade de skott som sköt upp från avverkade trädstubbar. På ekstammarna kan du hitta många olika sorters lavar, så som lunglav, havstulpanlav, mjölig knopplav och grynig filtlav.

Fakta

Dominerande naturtyper: ÄdellövskogKommun: VarbergAreal: 47,3 hektarSkyddat sedan: 2006, utvidgat 2014Ägare: PrivatFörvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Hallagården ligger i Varbergs kommun.Vägbeskrivning: Från väg 153 från Varberg mot Ullared, strax efter Rolfstorp, sväng vänster vid Hovgård. Efter cirka 2 kilometer ligger reservatet på höger sida om vägen. För närvarande saknas anlagd parkering så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.

Kollektivtrafik: Hållplats "Hovgård" 2 kilometer söder om reservatet.

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.